Książka postępowanie karne Dudka

 
Tytuł:Książka postępowanie karne Dudka
Url:https://karne.dlanotariuszy.com.pl
Opis: 
 W artykule położono pchnięcie na przedstawienie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone pozostały rozpatrywania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednakże zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Autorki opisały także zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do podwyższenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jakże i zmiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu dodatkowo inkwizycyjności postępowania karnego.

 
This template downloaded form free website templates