kodeks pracy co się zmieniło

 
Tytuł:kodeks pracy co się zmieniło
Url:https://skpn.pl/Kodeks-pracy-komentarz-202
Opis: 
 W dokumentacja pracownicza gofin i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy i kodeks pracy po angielsku pdf,kodeks pracy wczasy pod grusza 2017,kodeks pracy praca powyżej 8 godzin,kodeks pracy przed 1974 rokiem,kodeks pracy w czechach,kodeks pracy kary względem pracownika, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jakże i elektronicznej.

 
This template downloaded form free website templates